Tisdagen den 23 januari 2024

2024-01-26 13:57

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Funkibator
DiarieNr: 24RUN121-2
Rubrik: Rapport Funkiskonst

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Funkibator
DiarieNr: 24RUN121-1
Rubrik: Följebrev Rapport Funkiskonst

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 24HSN505-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande, affektiva mottagningen psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2535-8
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5780-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3971-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, habiliteringen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4599-13
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, dialys Sundsvall

 


Tillbaka till toppen