Tisdagen den 28 maj 2024

2024-05-29 16:51

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OF
DiarieNr: 24RUN408-2
Rubrik: Verksamhetsberättelse 2023 del 1

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OF
DiarieNr: 24RUN408-3
Rubrik: Verksamhetsberättelse 2023 del 2

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OF
DiarieNr: 24RUN408-4
Rubrik: Årsredovisning 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OF
DiarieNr: 24RUN408-1
Rubrik: Följebrev till Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ragunda kommun
DiarieNr: 24RUN406-2
Rubrik: Information om samråd vattentjänstplan i Ragunda kommun.

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ragunda kommun
DiarieNr: 24RUN406-3
Rubrik: Bilaga Beskrivning parametrar - samråd vattentjänstplan i Ragunda kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ragunda kommun
DiarieNr: 24RUN406-4
Rubrik: Samråd vattentjänstplan i Ragunda kommun

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ragunda kommun
DiarieNr: 24RUN406-1
Rubrik: Följebrev till samråd vattentjänstplan i Ragunda kommun

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förvaltningsrätten i Härnösand
DiarieNr: 24RS5535-1
Rubrik: Information om expeditionstid i sommar.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 24HSN1198-7
Rubrik: Beslut i ärende Utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 24RS5508-2
Rubrik: Underlag till begäran om omprövning ersättning mervärdesskatt 2022

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 24RUN14-11
Rubrik: Protokoll, Platform North workshop 2024-05-15

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 24RUN14-12
Rubrik: Presentation - Bilaga till protokoll, Platform North workshop 2024-05-15

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 24RUN14-10
Rubrik: Följebrev, Platform North workshop 2024-05-15

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 22HSN971-4
Rubrik: Regeringsbeslut; Upphörande av uppdraget att stödja och stärka regionernas produktions- och kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 22HSN971-3
Rubrik: Följebrev till upphörande av uppdraget att stödja och stärka regionernas produktions- och kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2939-2
Rubrik: Regeringsbeslut; Uppdrag att följa och bedöma regionernas arbete i enlighet med ök om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2939-1
Rubrik: Följebrev till uppdrag att följa och bedöma regionernas arbete i enlighet med ök om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 22HSN3672-8
Rubrik: Regeringsbeslut om upphörande av uppdraget att strategiskt, långsiktigt och kontinuerlig följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 22HSN3672-7
Rubrik: Följebrev till upphörande av uppdraget att strategiskt, långsiktigt och kontinuerlig följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2936-2
Rubrik: Regeringsbeslut; Uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2936-1
Rubrik: Följebrev till uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS3616-12
Rubrik: Regeringsbeslut om upphörande av uppdraget att strategiskt, långsiktigt och kontinuerlig följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS3616-11
Rubrik: Följebrev till upphörande av uppdraget att strategiskt, långsiktigt och kontinuerlig följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet


Tillbaka till toppen