Tisdagen den 31 oktober 2023

2023-10-31 17:19

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 23RUN762-1
Rubrik: Inbjudan att lämna synpunkter under fastställelseprövning, Vägplan för ombyggnad av E4 Härnösand, södra infarten i Härnösands kommun

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Räddningstjänsten
DiarieNr: 23RS10928-3
Rubrik: Sändlista, bilaga till remiss Förslag till Policy för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som utgör Örnsköldsviks kommuns handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Räddningstjänsten
DiarieNr: 23RS10928-2
Rubrik: Missiv remiss Förslag till Policy för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som utgör Örnsköldsviks kommuns handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (3/4)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun, Räddningstjänsten
DiarieNr: 23RS10928-4
Rubrik: Remiss Förslag till Policy för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som utgör Örnsköldsviks kommuns handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5038-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5038-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Bjästa hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5038-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5038-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, geriatriken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5037-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, primärvårdsjouren Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN476-12
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3925-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN5036-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23HSN698-10
Rubrik: Meddelande 15/2023 från SKR:s styrelse, Förlängd rekommendation gällande avgiftsfrihet för vaccinering mot covid-19


Tillbaka till toppen