Tisdagen den 5 september 2023

2023-09-06 09:34

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 23RUN585-2
Rubrik: Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland, Naturum Höga Kusten
DiarieNr: 23RUN585-1
Rubrik: Följebrev Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård, svar senast 2023-10-18

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4006-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4006-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4006-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, 1177

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4006-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, neurologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4006-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4006-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4005-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Timrå Folktandvård

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4005-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, pedodonti Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2864-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Gilleberget hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2864-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4003-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4003-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4002-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN4001-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Nacksta hälsocentral


Tillbaka till toppen