Tisdagen den 7 november 2023

2023-11-08 10:48

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten region Nord, ATK Sektionen
DiarieNr: 23HSN5156-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon CDT818 i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvall, 0101-TATK-189101/23, inklusive svar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Vision
DiarieNr: 23RS11284-2
Rubrik: Skrivelse angående regionens budgetarbete, ställd till politiska ledningen Region Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 23RS11287-2
Rubrik: Remiss av Promemoria om införande av bestämmelser som möjliggör ersättning för digitala vårdmöten, svar senast 2024-02-08

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 23RS11287-3
Rubrik: Promemoria - bilaga Remiss av Promemoria om införande av bestämmelser som möjliggör ersättning för digitala vårdmöten

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Nordregio
DiarieNr: 23RUN779-1
Rubrik: Information: Den nordiska ungdomspanelen publicerar 40 åtgärder för att göra landsbygden attraktiv för unga

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 23RS5507-3
Rubrik: Inbjudan - webbinarium om Politikernas Trygghetsundersökning från valåret 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: NEKTAB - Nordisk Elkraft Teknik AB
DiarieNr: 23RS11261-2
Rubrik: Följebrev Inbjudan till samråd avseende ny 130 kV ledning mellan Ljunga och Långtjärn, Ånge kommun - svar senast 2023-12-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ellevio AB
DiarieNr: 23RS11261-1
Rubrik: Inbjudan till samråd avseende ny 130 kV ledning mellan Ljunga och Långtjärn, Ånge kommun


Tillbaka till toppen