Torsdagen den 16 maj 2024

2024-05-17 10:06

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Havs och Vattenmyndigheten
DiarieNr: 24RUN369-2
Rubrik: Inbjudan till granskning av förslag till ändrade havsplaner

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Havs och Vattenmyndigheten
DiarieNr: 24RUN369-3
Rubrik: Sändlista - Inbjudan till granskning av förslag till ändrade havsplaner

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Havs och Vattenmyndigheten
DiarieNr: 24RUN369-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till granskning av förslag till ändrade havsplaner

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24RS5000-2
Rubrik: Regeringsbeslut, uppdrag till Socialstyrelsen, att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24RS5000-1
Rubrik: Följebrev - Regeringsbeslut till Socialstyrelsen, uppdrag att tillhandahålla vissa utbildningar och kompetenshöjande insatser som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2740-2
Rubrik: Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen uppföljning av överenskommelse mellan staten och SKR om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24HSN2740-1
Rubrik: Följebrev, Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen uppföljning av överenskommelse mellan staten och SKR om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 24RUN342-5
Rubrik: Information om granskningsrevision Förslag till ändrade havs planer utskick av inbjudan till kommuner och regioner

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Folkbildningsrådet
DiarieNr: 24RUN367-2
Rubrik: Cirkulär studieförbund 24:02 / Rättad bilaga


Tillbaka till toppen