Torsdagen den 23 maj 2024

2024-05-29 09:46

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Teatercentrum
DiarieNr: 24RUN389-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsstöd 2025

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 24HSN2859-2
Rubrik: Missiv Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om medicinska exponeringar

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 24HSN2859-3
Rubrik: Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om medicinska exponeringar - Förslag till ändring i 2 kap 5 § SSMFS 2018:5 med motiv, vägledning och konsekvenser

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 24HSN2859-1
Rubrik: Följebrev Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om medicinska exponeringar


Tillbaka till toppen