Torsdagen den 24 augusti 2023

2023-08-25 11:26

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS13917-5
Rubrik: Påminnelse Inbjudan Trygghetsdag 2023-09-26

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23RUN141-6
Rubrik: Utlysning av påfyllnadsmedel i statsbidrag Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen 2023

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2476-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3765-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3765-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, infektionskliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN3765-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
DiarieNr: 23RS7955-1
Rubrik: Instruktioner för inrapportering av Risk- och sårbarhetsanalys RSA


Tillbaka till toppen