Torsdagen den 30 maj 2024

2024-06-05 08:37

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun
DiarieNr: 23RS12091-14
Rubrik: Avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun, antaget av kommunfullmäktige § 84_2024 och regionfullmäktige § 60_2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun
DiarieNr: 23RS12091-13
Rubrik: Reglemente för gemensam kostnämnd, Örnsköldsvik, antaget av kommunfullmäktige § 85_2024 och regionfullmäktige § 60_2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24RS5638-2
Rubrik: Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera, utveckla och stödja regionernas förmåga att öka vårdkapaciteten i fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 24RS5638-1
Rubrik: Följebrev till regeringsbeslut, Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera, utveckla och stödja regionernas förmåga att öka vårdkapaciteten i fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN424-2
Rubrik: Missiv till Remiss - Förslag till Bilaga 3 till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, Trafikplan

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN424-3
Rubrik: Remiss - Förslag till Bilaga 3 till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, Trafikplan

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur
DiarieNr: 24RUN424-1
Rubrik: Följebrev till Remiss - Förslag till Bilaga 3 till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, Trafikplan

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kommunalarbetaren och Fastighetsfolket
DiarieNr: 24RS5607-1
Rubrik: Enkät om kommuner och regioners städupphandlingar


Tillbaka till toppen