Torsdagen den 4 maj 2023

2023-05-09 07:55

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Rättsmedicinalverket
DiarieNr: 23HSN2112-1
Rubrik: Kartläggning av dokumentation av tortyrskador

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23HSN2104-1
Rubrik: Polisanmälan nr 5000-K481692-23 Stöld vid inbrott, HC Södra sundet

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23HSN2104-2
Rubrik: Tilläggsanmälan nr 5000-K481692-23 Stöld vid inbrott, HC Södra sundet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 22RS2491-15
Rubrik: Omprövningsbeslut AG277 arbetsgivaravgifter och avdragen skatt januari 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2083-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, käkkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN316-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, parodontologi Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2101-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2101-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2102-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Nacksta Hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2101-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Enligt sändlista
DiarieNr: 23HSN2035-2
Rubrik: Uppdatering av Socialstyrelsens datum för referensgruppsmöten: dialog och uppföljning av tillgänglighet i vården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23RS4761-1
Rubrik: Fråga om kommunal hemsjukvård för barn och unga

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 23HSN2096-1
Rubrik: Begäran om händelserapport för utryckningsfordon reg ZKK011 i samband med hastighetsöverträdelse, Ambulansen Sundsvall, ärendenummer 9289019:2 Inklusive svar


Tillbaka till toppen