Torsdagen den 9 november 2023

2023-11-10 12:00

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
DiarieNr: 23HSN5214-2
Rubrik: Inbjudan till dialogmöte med IVO - Omställningen till en god och nära vård där primärvården är navet
 
Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
DiarieNr: 23HSN5214-1
Rubrik: Följebrev Inbjudan till dialogmöte med IVO - Omställningen till en god och nära vård där primärvården är navet
 
Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: IOGT-NTO Mitt
DiarieNr: 23RUN769-2
Rubrik: Beslut projektstöd Jämlik hälsa - Alkoholprevention, IOGT-NTO Mitt

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: NTF Västernorrland
DiarieNr: 23RUN765-2
Rubrik: Beslut projektstöd Jämlik hälsa - Alkoholprevention, NTF Västernorrland
 
Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Junis Västernorrland
DiarieNr: 23RUN744-2
Rubrik: Beslut projektstöd Jämlik hälsa - Alkoholprevention, Junis Västernorrland

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Sollefteå GIF
DiarieNr: 23RUN709-3
Rubrik: Beslut projektstöd Jämlik hälsa - Alkoholprevention, Sollefteå GIF1217

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Bänkåsvikens stugförening
DiarieNr: 23RUN792-1
Rubrik: Skrivelse Önskemål att väg 665-Y genom Bänkåsviken Alnö blir Bygdeväg

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds
DiarieNr: 23HSN5186-1
Rubrik: Kommande kunskapsstöd på öppen remiss från och med 2023-11-15


Tillbaka till toppen