Patientnämnden

Nämnden ska stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård samt den tandvård som enligt lag bedrivs av Region Västernorrland eller enligt avtal med regionen.

Patientnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Ordförande är Hans-Erik Beck (M).

Lag om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården

Nämnden fullgör Region Västernorrlands uppgifter inom Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården”  (SFS 2017:372). Patientnämnden kan också på uppdrag av kommunerna i länet svara för deras uppgifter enligt lag om patientnämndsverksamhet.

Nämnden utser stödpersoner enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen.

Nämndens uppdrag

I nämndens uppdrag ingår att: 

  • sträva efter ett förtroendefullt samarbete med såväl regionens egna verksamheter och medarbetare som med privata vårdgivare, primärkommunala och statliga myndigheter och patientorganisationer 
  • förmedla kontakter med de myndigheter och organisationer som kan ge patienten stöd och hjälp 
  • informera en klagande om de möjligheter som finns att vända sig till tillsynsmyndigheter och prövningsinstanser 
  • informera allmänheten om sitt uppdrag.

Alla ledamöter i patientnämnden - förtroendemannaregistret


Tillbaka till toppen