Rapporter och analyser från Patientnämnden

Patientnämndens förvaltning tar fram rapporter om patienters och närståendes synpunkter och klagomål på vården.

I rapporterna redogörs för olika problemområden som kan identifieras utifrån synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Det övergripande syftet med rapporterna är att de ska utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete.

2024

Var god återkom - tiderna är slut för dagen (pdf)

2023

Säg det så att jag förstår...- analys av patienters och närståendes upplevelser av information och delaktighet i möte med vården (pdf)

Unga vuxna med psykisk-ohalsa analys av klagomål och synpunkter på vården under 2022 (pdf)

Vård vid psykisk ohälsa - vad klagar unga vuxna på (gemsam rapport med Ivo) (pdf)

2022

Närståendes upplevelser i vården (pdf)

Patientnämndernas gemensamma rapport om Covid-19 relaterade ärenden (pdf)

Brister i vården gör att barn som mår dåligt får vänta på hjälp (pdf)

Barn psykisk ohälsa 2021 (pdf)

2021

Patientsynpunkter gällande journalhantering i Region Västernorrland (pdf)

Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i hälso- och sjukvården – IVO (pdf)

Analys av klagomål på vård som avser barn (pdf)

Pandemin och patienterna (pdf)

Synpunkter och klagomål gällande covid-19 (pdf)

2020

Från klagomål till förbättring 2020 (powerpoint)

Hur patienter med psykisk ohälsa upplever kontakt med vården 2020 (pdf)

Delanalys tillgänglighet 2019 (pdf)

2019

Synpunkter och klagomål i primärvården (pdf)

Barn och närståendes upplevelse av kontakt med vården (pdf)

Information och delaktighet, del av gemensam analys med IVO (pdf)

2018

Synpunkter och klagomål gällande bemötande (pdf)

Synpunkter och klagomål gällande tillgänglighet (pdf)


Tillbaka till toppen