Motioner under beredning

Motioner är förslag som väcks av ledamöter i fullmäktige.

Motionerna bereds först av berörd nämnd eller styrelse innan det överlämnas till fullmäktige för beslut. Beslut kan då fattas om att bifalla, avslå eller formuleras som att fullmäktige anser att motionen är besvarat.

Här hittar du motioner som är under beredning. Beslutad motion hittar du i protokoll (se meny i vänsterkant)


Tillbaka till toppen