Sammanträdeshandlingar

I denna del av webbplatsen publiceras föredragningslistor och protokoll för regionens politiska organ samt motioner och interpellationer inför regionfullmäktige. Här publiceras handlingar för politiska sammanträden under innevarande mandatperiod.

För externa bilagor som inte finns publicerade på dessa sidor, samt äldre handlingar än från 2018 är det möjligt att begära ut dessa via Regionens diarium

Föredragningslistor publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Föredragningslistor

Protokoll

Motioner

Interpellationer


Tillbaka till toppen