Inkomna interpellationer

Interpellationer är frågor som ställs till den politiska ledningen av enskilda ledamöter i fullmäktige.

Frågan ställs av ledamot till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Svar ska lämnas vid nästkommande möte.

Här kan du hitta en lista på de senast inkomna interpellationerna. Det kan hända att listan är tom, om inga nya inkommit. 


Tillbaka till toppen