Revisionskontoret

Region Västernorrlands revisorer har ett eget revisionskontor. Vi finns på adressen Närvård Härnösand, Södra Vägen 3-5, 871 85 Härnösand.

Medarbetare

Birgitta Arnberg, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör
Telefonnummer: 0611-801 55

Stefan Eberhardsson, revisor

Jonas Innala, revisor

Anna Nordlöf, certifierad kommunal revisor


Tillbaka till toppen