Revisionskontoret

Region Västernorrlands revisorer har ett eget revisionskontor. Vi finns på adressen Storgatan 1, 871 85 Härnösand.

Medarbetare

Birgitta Arnberg, certifierad kommunal revisor och revisionsdirektör
Telefonnummer: 0611-801 55

Anton Johansson, revisor

Jonas Innala, revisor

Anna Nordlöf, certifierad kommunal revisor


Tillbaka till toppen