Revisionskontoret

Region Västernorrlands revisorer har ett eget revisionskontor med tre anställda yrkesrevisorer. Vi finns på adressen Närvård Härnösand, Södra Vägen 3-5, 871 85 Härnösand.

Medarbetare

Birgitta Arnberg, revisionsdirektör
Telefonnummer: 0611-801 55

Anna Nordlöf, revisor


Tillbaka till toppen