Styrelse och nämnder

2022-06-28 Uppföljande granskning av regionens projektstyrning

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-04-14 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse inklusive bilaga 1-2 (pdf)

övriga bilagor redovisas under stiftelser, bolag och förbund (se i menyn)

2022-04-14 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-04-14 Grundläggande granskning 2021 av Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-04-14 Grundläggande granskning 2021 av Nämnden för hållbar utveckling

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-04-14 Grundläggande granskning 2021 av Regionstyrelsen

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-04-14 Grundläggande granskning 2021 av Patientnämnden - Etiska nämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-03-31 Grundläggande granskning 2021 av Kostnämnden i Sollefteå

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-03-31 Grundläggande granskning 2021 av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-03-31 Grundläggande granskning 2021 av Beredningen för medborgardialog 2019-2022

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-03-31 Grundläggande granskning 2021 av Fullmäktigeberedningen för ny förtroendemannaorganisation 2023-2026

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-03-07 Avvikelsehantering och systematiskt förbättringsarbete

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2022-02-01 Verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

Svar från nämnden för hållbar utveckling (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2022-02-01 Regionens brand- och skalskydd

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

Svar från nämnden för hållbar utveckling (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

 


Tillbaka till toppen