Kungörelse Regionfullmäktige 13 september 2023

2023-09-04 10:58

Regionfullmäktige sammanträder den 13 september 2023 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. två återremisser samt ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen