Kungörelse Regionfullmäktige 22-23 november 2023

2023-11-13 13:26

Regionfullmäktige sammanträder den 22-23 november 2023 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Regionplan 2024-2026 att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen