Kungörelse Regionfullmäktige 21 februari 2024

2024-02-14 14:21

Regionfullmäktige sammanträder den 21 februari 2024 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen