Protokoll från Finansutskottet 1 februari 2024

2024-02-08 13:10

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 8 februari 2024. Anslaget tas ner den 1 mars 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen