Protokoll från Finansutskottet 20 september 2023

2023-09-21 08:25

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 21 september 2023. Anslaget tas ner den 13 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen