Protokoll från Finansutskottet 23 augusti 2023

2023-08-31 14:15

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 31 augusti 2023. Anslaget tas ner den 22 september 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen