Protokoll från Finansutskottet 3 april 2024

2024-04-10 16:07

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 10 april 2024. Anslaget tas ner den 2 maj april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen