Protokoll från Finansutskottet 31 oktober 2023

2023-11-09 14:32

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 9 november 2023. Anslaget tas ner den 1 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen