Protokoll från Företagshälsovårdsnämnden 21 mars 2024

2024-04-04 14:52

Protokoll fört vid sammanträde med Företagshälsovårdsnämnden har justerats och anslagits den 4 april 2024. Anslaget tas ner den 26 april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen