Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 september 2023

2023-09-21 11:00

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 21 september 2023. Anslaget tas ner den 13 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen