Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 19 december 2023

2023-12-21 11:13

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 21 december 2023. Anslaget tas ner den 12 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen