Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 20 februari 2024

2024-02-22 10:24

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 22 februari 2024. Anslaget tas ner den 15 mars 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen