Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 23 april 2024

2024-04-23 13:37

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 23 april 2024. Anslaget tas ner den 15 maj 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen