Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 27-28 mars 2024

2024-04-02 14:16

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 2 april 2024. Anslaget tas ner den 24 april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen