Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 oktober 2023

2023-10-18 16:00

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 18 oktober 2023. Anslaget tas ner den 9 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen