Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 1 juni 2023

2023-06-16 12:42

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 16 juni 2023. Anslaget tas ner den 10 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen