Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 15 mars 2024

2024-03-22 09:56

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 22 mars 2024. Anslaget tas ner den 15 april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen