Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 18 augusti 2023

2023-08-30 12:25

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 30 augusti 2023. Anslaget tas ner den 21 september 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen