Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 24 januari 2024

2024-01-30 10:40

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 30 januari 2024. Anslaget tas ner den 21 februari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen