Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 27 september 2023

2023-10-06 08:10

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats den 5 oktober och anslagits den 6 oktober 2023. Anslaget tas ner den 30 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen