Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 8 maj 2024

2024-05-16 08:49

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 16 maj 2024. Anslaget tas ner den 7 juni 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen