Protokoll från Kostnämnden Örnsköldsvik 14 februari 2024

2024-02-23 09:56

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Örnsköldsvik har justerats den 19 februari och anslagits den 23 februari 2024. Anslaget tas ner den 18 mars 2024. Protokollet finns tillgängligt på Stadshuset Kronan, Örnsköldsvik.


Tillbaka till toppen