Protokoll från Kostnämnden Örnsköldsvik 21 september 2023

2023-10-05 14:05

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Örnsköldsvik har justerats 28 september och anslagits den 5 oktober 2023. Anslaget tas ner den 27 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Stadshuset Kronan, Örnsköldsvik.


Tillbaka till toppen