Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 15 maj 2023

2023-05-30 07:58

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 30 maj 2023. Anslaget tas ner den 21 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen