Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 2 oktober 2023

2023-11-02 14:42

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 2 november 2023. Anslaget tas ner den 24 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen