Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 20 november 2023

2023-12-08 15:10

Protokoll fört vid sammanträdet med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 8 december 2023. Anslaget tas ner den 30 december. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen