Protokoll från Patientnämnden 13 november 2023

2023-11-28 08:06

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden har justerats den 27 november och anslagits den 28 november 2023. Anslaget tas ner den 20 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen