Protokoll från Patientnämnden 15 april 2024

2024-04-22 12:33

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden har justerats och anslagits den 22 april 2024. Anslaget tas ner den 14 maj 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen