Protokoll från Patientnämnden 9 februari 2024

2024-02-22 08:40

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden har justerats och anslagits den 22 februari 2024. Anslaget tas ner den 15 mars 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen