Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 14 december 2023

2023-12-21 15:11

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 21 december 2023. Anslaget tas ner den 12 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen