Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 14 februari 2024

2024-02-21 10:43

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 21 februari 2024. Anslaget tas ner den 14 mars 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen