Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 17 maj 2024

2024-05-21 10:41

Protokoll fört vid sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden har justerats och anslagits den 21 maj 2024. Anslaget tas ner den 12 juni 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen